برای چاپ این صفحه اینجا کلیک نمایید

دومین جلسه شورای عالی استان مازندران در۲۶اردیبهشت ۹۷ با حضور مدیرکل دفتر روستایی وامورشوراها استانداری مازندران


شورای اسلامی استان مازندران
شماره های تماس : 011-33348135 011-33349061        کد پستی : 14884-48149