پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران

آرشیو اخبار

فرنام فخاری منتخب شورای پنجم نور در گفت و گو با مازندشورا؛
نسل من پای حرفش می ایستد
بازدید اعضای شورای عالی استان مازندران از پروژه های عمرانی شهرداری ساری بهمراه دکتر عبوری شهردار ساری
بازدید اعضای شورای عالی استان مازندران از پروژه های عمرانی شهرداری ساری بهمراه دکتر عبوری شهردار ساری
دومین جلسه شورای عالی استان مازندران در۲۶اردیبهشت ۹۷ با حضور مدیرکل دفتر روستایی وامورشوراها استانداری مازندران
دومین جلسه شورای عالی استان مازندران در۲۶اردیبهشت ۹۷ با حضور مدیرکل دفتر روستایی وامورشوراها استانداری مازندران دستور کار جلسه بررسی چالش های توسعه روستایی
همایش گرامیداشت روز شورا
همایش گرامیداشت روز شورا نهم اردیبهشت ماه با حضور استاندار محترم و رییس شورای اسلامی استان مازندران ومعاون هماهنگی عمرانی استانداری و مدیرکل دفتر شهری وشوراها و مدیرکل روستایی وشوراها نمایندگان شوراها
نخستین جلسه شورای عالی استان مازندران در سال ۹۷
نخستین جلسه شورای عالی استان مازندران در سال ۹۷ باحضور دكتر_رضيان رئیس مجمع نمایندگان مجلس مازندران ودکتر یوسف نژاد عضو هیئت رییسه وکمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی دستور کار جلسه:بررسی امکان همکا
نخستین جلسه کمیسیون برنامه بودجه سال
نخستین جلسه کمیسیون برنامه بودجه سال ۹۷ ۵شنبه ۳۰فروردین
دیدار اعضای هییت رییسه شورای استان با دکتر نوربخش ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران
دیدار اعضای هییت رییسه شورای استان با دکتر نوربخش ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران
جلسه هییت رییسه شورای اسلامی استان مازندران تاریخ
جلسه هییت رییسه شورای اسلامی استان مازندران تاریخ۹۷/۱/۲۸
جلسه احقاق حقوق شوراهای اسلامی روستایی استان مازندران
جلسه احقاق حقوق شوراهای اسلامی روستایی استان مازندران نشست رییس واعضای هییت رییسه شورای اسلامی استان درجهت اعاده ی حق مسلم شوراهای استان درخصوص حق الجلسات با مدیرکل روستایی استانداری
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی استان
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی استان
برگزاری اولین جلسه کمیسیون گردشگری شورای اسلامی استان جهت انتخاب رییس و نایب رییس ودبیر کمیسیون
برگزاری اولین جلسه کمیسیون گردشگری شورای اسلامی استان جهت انتخاب رییس و نایب رییس ودبیر کمیسیون که بترتیب دکتر فرنام فخاری رییس کمیسیون مهندس خامسی نایب رییس اقای زرندین دبیرکمیسیون انتخاب شدند
برگزاری نخستین جلسه شورای اسلامی استان مورخ ۴شنبه ۲۹ آذر ۹۶
دراین جلسه در رابطه باانتخاب اعضای کمیسیون شش گانه شورای استان،نمایندگان شورا در هیئت تطبیق مصوبات با قوانین(کمیته انطباق)شهرستانهاونیزاعضای هیئتهای حل اختلاف در سطح استان تصمیم گیری شد
تفاهمنامه آموزشی بین شورای اسلامی استان مازندران و دانشگاه مازندران
تفاهمنامه آموزشی بین شورای اسلامی استان مازندران و دانشگاه مازندران جهت آموزش شوراهای اسلامی شهر وروستا توسط دکتر محمودی رییس شورای استان و دکتر خلاق میرنیا رییس دانشگاه