پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 131

نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها خبر دادوقتی شوراب را در گوگل مپ جستجو کنید در کمال ناباوری خواهید دید که جزء محدوده‌ی استان تهران تعریف شده است!

در رخش نخست رنجنامه یکی از جوانان با شرف سواکوهی را بخوانید و لذت ببرید در ایامی که نمایندگان در خواب عمیق محافظه کارانه به سر می‌برند (اگر خوشبینانه بنگریم که موضوع فقط غفلت بوده نه معامله) و در هر کوی و برزنی در همین سوادکوه و سوادکوه شمالی با انحراف مردم از حقایق رسالت نمایندگی در پی بهره جستن از رنجهای مردم جهت رسیدن به محبوب آمال و آرزوهایشان، کرسی سبز بهارستان هستند اینچنین اوقات دلپذیر جوانیش را صرف صیانت از خاک و سرزمینمان می‌کند.

خودش برایم نقل کرد که پدرم در پاسخ رییس دادگاه #سمنان در باب فعالیتهایش جهت حراست از گدوک، مخاطب قرار گرفت "مگر گدوک چه دارد که شما اینقدر حساس هستید؟" گفت:
مگر خاک میان ما و عراق چه داشت که اینهمه خون به پایش دادیم؟! خاک من ناموس من است!!
در این مکتبها باید درسها آموخت و خرسندم هنوز آنقدر آبرو دارم تا امینِ انسانهای با شرافتی باشم که در عین بی‌توجهی وکلای خود در حوزه و مدیران ذیربط و عالی دولت در شهرستان ناامیدانه به دنبال مامن و ماوایی هستند و همین مرا بس... برای تمام عمر!

با برادر ارزشمند و فرهیخته‌ام #دکتر_جلالی، مدیرکل تقسیمات کشوری پیوندی برقرار نمودم و شرح ماوقع ارائه گردید.
امید به روزهای بهتر و کمی شرافت و غیرت بیشتر!