پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 480

پیام مشترک نمایندگان شورای اسلامی استان مازندران در شورای عالی استانها به مجمع نمایندگان استان مازندرانرياست محترم و اعضاي گرانقدر مجمع نمايندگان استان مازندران

 

 موضوع : هشدار درخصوص مقابله فاجعه حذف اختيارات شوراها

باسلام و احترام؛

همانطور كه مستحضريد يكي از دغدغه هاي اصلي شما نمايندگان محترم درگير شدن بيش از حد متعارف و منطقي نمايندگان با جزئيات و مشكلات خرد مناطق شهري و روستائي     مي باشد در حاليكه قانون مترقي اساسي كشور اين نكته را در همان زمان تدوين اوليه با قراردادن ركن شوراها برطرف نمود.

شوراهاي سراسر كشور به عنوان پارلمان هاي محلي متصدي رسيدگي به امورات جاري و روزمره ي شهروندان بوده و مجلس شوراي اسلامي مسئول ملي و كلان كشور در حوزه ي قانون گذاري و نظارت مي باشد.

شوربختانه در سنوات اخير دولتها در عين شعار كوچك سازي و چابك سازي دولت و كاهش سطح تصدي گري ، هر سال لوايح و آئين نامه ها را به سمت مخالف  آن يعني توسعه سطح اختيارات و تبع آن كاهش رضايتمندي عمومي به جهت ذات آسيب زا و     فساد آور تمركز قدرت و منابع مالي پيش بردند كه مهمترين آن منع شوراها از وضع عوارض محلي مي باشد.

امروز شوراهاي شهر و روستا تا سطح انتخاب شهردار و دهيار تنزل يافتند كه اين امر هيچ سنخيتي با روح حاكم بر قانون اساسي كشور ندارد.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده طي اين هفته در دستور كار صحن مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است جمع بندي كميسيون اقتصادي درخصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده بخصوص در مواد 7، 9، 27، 30، 38، 39، 41، 49 در صورت تصويب منجر به حذف اختيارات قانون شوراها درخصوص وضع عوارض و درآمد هاي محلي ، دولتي شدن شهرداريها و دهياريها و تمركز گرائي شديد امور محلي در وزارتخانه هاي كشور و اقتصاد از ديگر نتايج لايحه فوق الذكر در صورت تصويب ، تحميل كسري بودجه بيش از 60% به شهرداريهاي كشور خواهد بود بنابراين قطعاً شهرداريها در انجام امور خدماتي و زيرساختي شهرها دچار بحران و معضل اساسي مي شوند.

لذا خواهشمنديم جهت جلوگيري از بحران پيش رو با كليات لايحه مخالفت گردد.

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                            نمايندگان شورايعالي استانها- مازندران

                                                             1-سيد مقيم مقيمي2- صاحب شريفي 3- سيد علي آقاميري