پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 243

رئیس شورای استان مازندران رئیس شورای اسلامی استان مازندران از کم توجهی استاندار به شوراها انتقاد کرد و گفت: به نظر می رسد استاندار اعتقادی به بهره گیری از تفکر شورایی در پیشبرد امور ندارد.

فرزین محمودی پاتی  با اشاره به اینکه بیش از یکسال از مسئولیت احمد حسین زادگان به عنوان معاون در استانداری مازندران می گذرد و چند ماه است که او سکان این استانداری را در دست گرفته است اظهار داشت: اما عملکرد نشان می دهد که اعتقادی به تفکر شورایی ندارد.

وی ادامه داد: شورای استان تاکنون چندبار از استاندار برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد که وی توجهی به آن نکرده است درحالی شورای اسلامی استان علی رغم اهمیت بسیار بالا به لحاظ اداری و به علت داشتن پشتوانه آرای مردمی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اکثر مدیران استانی و نمایندگان مجلس به محض دعوت در جلسات شورای استان حاضر شدند.

محمودی پاتی یادآور شد: تاکنون دوبار رسما و مکتوب از استاندار مازندران با حضور در شورای عالی استان دعوت کردیم و یکبار نیز حضورا از ایشان در خواست کردیم که تاکنون بی نتیجه بوده است.

رئیس شورای عالی استان مازندران از بی تفاوتی استاندار مازندران نسبت به شوراها انتقاد کرد و گفت: به نظر می رسد استاندار مازندران از قدرت گرفتن این نهاد مردمی چندان خرسند نیست و اعتقاد زیادی به تفکرات شورایی ندارد.

وی همچنین از عملکرد سازمان همیاری ها باتوجه به عدم بازگشت درآمد ها در سازمان همیاری ها به روستاها و شهرها انتقاد کرد و خواستار ساماندهی و برنامه ریزی در این سازمان شد.