پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 251

رئیس شورای استان مازندران خبر دادمحمودی پاتی با اشاره به تفاهم نامه مشترک شورای استان و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان مازندران گفت: بر اساس این تفاهم نامه اعضای شوراهای شهر و روستا با پرداخت پنج درصد حق بیمه تحت پوشش بیمه ای صندوق بیمه اجتماعی و روستایی قرار خواهند گرفت.

فرزین محمودی پاتی رئیس شورای استان مازندران با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه شورای استان مازندران گفت: این جلسه با حضور مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان مازندران برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه تفاهم نامه پوشش بیمه ای اعضای شوراهای شهر و روستای استان مازندران با حضور رئیس شورای استان و مدیر صندوق بیمه اجتماعی و روستایی مازندران امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه، اعضای شوراهای شهر و روستا با پرداخت پنج درصد حق بیمه تحت پوشش بیمه ای صندوق بیمه اجتماعی و روستایی قرار خواهند گرفت.