پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 459

رئیس شورای استان مازندران خواستار شدشورای شهر کلارآباد در غرب مازندران امروز میزبان جلسه هیئت رئیسه شورای استان

مازندران برای انتخاب شهردار کلارآباد بود.

فرزین محمودی رئیس شورای استان مازندران در این جلسه با اشاره به انتخاب

شهردارکلاراباد گفت: از همگرایی اعضای شورای شهر پس از ماه ها بلاتکلیفی شهر در

انتخاب شهردار قدردانی می کنیم.

وی گفت: مطمئنا توسعه شهر و روستا منوط به تصمیم های سازنده و همگرایی اعضای شورا دارد.

رئیس شورای استان مازندران همچنین از دغدغه اعضای شوراهای شهر و روستا در

خصوص عملکرد ضعیف و پاسخگویی برخی مدیران کل در رسیدگی به امورات مردم

انتقاد کرد و خواستار تجدیدنظر استاندار جدید مازندران در ماندن یا تغییر برخی مدیران ضعيف استان شد.