پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 82

انتخابات سال دوم دوره پنجم شورای استان مازندران برگزار شدبر اساس این انتخابات فرزین محمودی برای دومین سال پیاپی به عنوان رئیس،  محمد نعیمایی به عنوان نایب رییس، علیرضا مبشری به عنوان سخنگو و مسعود علیپور،  فرشاد خواجوندی‌جعفری و مجتبی لاتی به ترتیب به عنوان‌      منشی های این شورا انتخاب شدند.