پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 419

انتخابات سال دوم دوره پنجم شورای استان مازندران برگزار شدبر اساس این انتخابات فرزین محمودی برای دومین سال پیاپی به عنوان رئیس،  محمد نعیمایی به عنوان نایب رییس، علیرضا مبشری به عنوان سخنگو و مسعود علیپور،  فرشاد خواجوندی‌جعفری و مجتبی لاتی به ترتیب به عنوان‌      منشی های این شورا انتخاب شدند.