پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 888

صاحب شریفی نماینده مازندران در شورای عالی استان هانماینده مردم مازندران در شورای عالی استان‌ها با تاکید بر لزوم توقف تخلیه زباله در جنگل‌های مازندران، گفت: مسئولین استانی باید از حوزه شعار خارج شده و به ارائه راهکارهای اجرایی بپردازند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها صاحب شریفی نماینده مازندران در شورای عالی استان ها، در تشریح روند حل معضل پسماند در استان های شمالی به ویژه استان مازندران، گفت: متاسفانه سالیان سال این معضل باقی است و بیشتر صحبت ها در حد شعار باقی مانده؛ البته موضوع پسماند در چند بخش قابل بررسی است. از جمله تولید بسیار زیاد زباله در کشور که در حقیقت سرانه تولید زباله مردم ما نسبت به کل دنیا رقم بسیار زیادی است.

وی افزود: باید در حوزه کاهش سرانه تولید زباله آموزش و فرهنگسازی کنیم و این مهم نیازمند مشارکت و همکاری آموزش و پرورش و وزارت علوم است. در حقیقت باید عظمی جدی شکل بگیرد و با پیشتازی نهادها و دستگاه های آموزشی فرهنگ سازی در این حوزه شکل بگیرد و سرانه تولید زباله را کاهش دهیم.

شریفی ادامه داد: در مرحله بعد باید برای زباله‌های تولیدی در حوزه جمع آوری و دفن و... راهکارهای مناسب ارائه کنیم. اما متاسفانه در این مرحله تا به امروز تمامی صحبت ها در حد شعار بوده است و استراتژی مناسبی ارائه نشده است؛ در حالی که پسماند و خطراتی که می تواند برای محیط زیست ایجاد کند موضوعی بسیار قابل توجه است.

وی تاکید کرد: بدتر اینکه سازمان محیط زیست نیز قدرت لازم را ندارد و سایر دستگاه های مرتبط نیز همکاری لازم را ندارند. در موضوع پسماند نیز با یک مافیا مواجه هستیم و وقتی شهرها و شهرداری ها را مشاهده می‌کنیم مافیای قدرتی را در آنها می بینیم که در حوزه پسماند فعال هستند.

نماینده مردم مازندران در شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه زباله در برخی شهرها منبع درآمد یکسری افراد خاص است افزود: برخی افراد سودجو دارای ارتباطات خاصی در شهرها هستند و همین عامل بازدارنده ای است برای تصمیم گیری درست در شهرها برای تعیین تکلیف زباله ها.

وی به ایسنا گفت: مسئولین استانی باید از حوزه شعار خارج شده و به ارائه راهکارهای اجرایی بپردازند. امروز متاسفانه دهیاری ها و شهرداری ها در استان مازندران زباله ها را جمع آوری می کنند و خارج از شهرها در دل جنگل تخلیه می‌کنند که باید هرچه زودتر این روند متوقف شود.