پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 285

رئیس شورای استان مازندرانرئیس شورای استان مازندران
شورای استان مازندران بودجه و مكان مستقل ندارد | تقویت زیرساخت استان ها پیش درآمد توسعه كشور

رئیس شورای عالی استان مازندران گفت: شورای عالی اسلامی استان بودجه و مکان مستقلی برای رسیدگی به امور ندارد.

فرزین محمودی پاتی در اجلاس عمومی شوراهای اسلامی استان در سالن استانداری مازندران با عنوان اینکه مازندران با تراکم شهری و روستایی بسیار بالایی روبه رو است گفت: پتانسیل های مازندران باید به صورت باالفعل درآید و مشکلات آن را حل کنیم.

رئیس شورای استان مازندران با اظهار اینکه زیرساخت های حمل و نقل نقش مهمی در توسعه استان خواهند داشت تاکید کرد: برای توسعه ایران زیرساخت استان ها تقویت شود.

وی با بیان اینکه شهرداری ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند یادآور شد: باید برای رفع مشکلات فراروی برنامه ریزی کرد تا بتوانند خدمات قابل قبولی به مردم ارائه کنند.

محمودی پاتی، تخصیص نیافتن بودجه کافی برای شورای عالی استان ها را از دیگر چالش ها برشمرد و گفت: کمتر از یک بیستم بودجه شورای عالی در استان ها در حال توزیع شدن است و این مسئله باید برطرف شود.

رئیس شورای استان مازندران یادآور شد: یکی از مسائل مهم فراروی شوراهای استان ها، تخصیص نیافتن حقوق و مزایای اعضای شوراها است و حق جلسه شورا مربوط به سال ۸۴ بوده و هنوز افزایش نیافته است.

وی گفت: شوراهای عالی استان ها حتی برای رتق و فتق عادی امور بودجه ای ندارند و همچنین از داشتن یک مکان مستقل شورا در استان محروم هستیم.

محمودی پاتی تعامل بین شوراها و استانداری را برای توسعه امور مهم برشمرد و گفت: بیش از هشت هزار و ۱۴۰ عضو شورا وجود دارد که ۳۱۶ نفر در شورای شهر و بقیه در شوراهای روستایی فعالیت دارند و می توانند به عنوان شبکه ارتباطی به توسعه استان کمک کنند.