پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 279

اولین جلسه روئسای شورای اسلامی استان ها در دوره پنجمجلسه روئسای شورای اسلامی استان ها به میزبانی اراک با حضور الویری رئیس شورای اسلامی عالی کشور
دکتر فرزین محمودی پاتی رئیس شورای اسلامی استان مازندران نیز در این همایش حضور داشتند و مطالبی را در خصوص دقدقه های جامعه شورایی ارائه دادند