پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 1055

صاحب‌شریفی،نماینده شهرستان سوادکوه شمالی در شورای استان مازندرانبه نام خداوند جان وخرد                                                         کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند جان و خداوند رای                                                         خداوند روزی ده رهنمای

حضار گرامی میهمانان ارجمند 5سال از عهد آغازین مان با کاروان تدبیر وامید ویکسال از تکرار شکوهمندانه آن انتخاب اصلح گذشت.کاروانی که قاطبه ی ملت بزرگ ایران آن را امتداد دولت سرافراز اصلاحات می دانست.5 سال زندگی سیاسی با دکتر حسن روحانی واندیشه اعتدالی مارا صبورتر واستوارتر از دیروزمان گرداند.آنقدر صبور واستوار که اگر همین امروز بار دیگر انتخابات برگزار شود علی رغم تمام کارشکنی های بدعهدان وکوته نظران با تمام قدرت ومصمم تر از قبل بار دیگر به دکتر حسن روحانی رای خواهیم داد.صاحبان تریبون های کارشکن که جز اشاعه یاس و ناامیدی وتهمت نسبت به ذخائر وسرمایه های ارزشمند نظام و تفرقه افکنی میان مردم طریقی نمیشناسند بدانند که ملت بزرگ وشریف این سرزمین در امتداد حماسه 57 راهی را که در 2 خرداد 1376 آغاز کرد به پایان خواهد رساند وبیرق جامعه مدنی،کرامت انسانی وحکومت قانون ذیل آرمان ایران متعلق به همه ایرانیان است بر زمین نخواهند گذاشت. ما در خرداد 92 و در اردیبهشت 96 به صراحت همراه با رئیس جمهور به قول مقام معظم رهبری اندیشمندمان فریاد زدیم که با حصر ایران، به حاشیه راندن نیروهای ارزشمند نظام چه در دوران دفاع مقدس وچه ادوار اصلاحات وسازندگی، تنش آفرینی در عرصه بین المللی، جمود فکری وفرهنگی، پوپولیسم اقتصادی مخالفیم. ما به صراحت فریاد زدیم راه ما آزادی است.اما آنچه در این 5 سال خاطر یاران صدیق اصلاح و اعتدال را آزرده ساخت، برخی رویه های ناثواب در ستاد فرماندهی استان، باورمندان اندیشه قدمت،حامیان حقیقی دولت پس از انتخابات فراموش گشتند. وشماری از سیاسان قدر دیدند و برصدر نشستند.استانداری اول دولت تدبیر در مازندران چونان در زدوبندهای سیاسی پشت درهای بسته غرق گردیدکه غالب فرمانداری هابدل به ملک مشاء برخی نمایندگان وصاحبین ثروت در استان گردید.فرمانداران از داشتن حداقل اختیارات مصحح در قانون از جمله انتخاب معاون وبخشدار محروم بودند.یا می بایست تن به قضای صاحت بازیگران قدرت می دادند یا عطای ساختمان فرمانداری را به لقایش می بخشیدند.در ظاهر عنان مدیریت چند شهرستان از جمله سوادکوه شمالی به نیروهای شناسنامه دار اعتدال واصلاح واگذار گردید اما درعمل هیچ گونه حمایتی در شیوه اعمال مدیریت به عمل نمی آمد. این فضای آلوده، مسموم ویاس انگیز بود درهمان سال نخست ناقوس تندیس مدیریت ارشد استان به صدا درآمد وصدای ساز گوش خراش وناموزون آن تا پایان سال چهارم به گوش می رسید. باآغاز دولت دوم تدبیر که توام با رای کم نظیر وغرورآفرین ملت بود بار دیگر بارقه های امید در استان به بار نشست.پس از کش وقوس های فراوان استانداری از دیار نصف جهان، بر ساختمان سفید مازندران جلوس گرفت. مدیری با کارنامه قابل دفاع که گامهایش را آهسته ومطمئن بر میداشت.انتخاب ها وانتصاب های نخستین دکتر اسلامی حکایت از ظهور مردی مدبر وسردوگرم چشیده در استان داشت اما بی گمان گل سرسبد انتخابات ایشان، انتخاب یار هم اندیش وخوش نام، فرماندار با کفایت مرکز استان، مجید حسین زادگان به سمت معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران بود.جاییکه روزی بزرگانی چون دکتر کریمی مله بودند که هرکجا هست خدایا بسلامت دارش. مجید حسین زادگان را اگر بنا باشد با یک واژه توصیف نمود قطعا کلید واژه اقتدار برآزنده ترین قبا بر قامت اوست. واین همان گمشده استانداری مازندران در دولت اول تدبیر وامید است.استانداری مازندران تشنه اقتدار است. محمدرضا منصوریان بیش از 4 سال غریبانه فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی را به پیش برد.آقای حسین زادگان سخت است در ساختمانی مسئولیت بپذیری و انتخابات درخشان برگزار کنی واز حداقل حمایت های متداول مدیریت فرادست برخوردار نباشی وهیچگونه همراهی در جهت انجام کمترین تغییرات مناسب با شیوه مدیریتی خود احساس نکنی.آقای حسین زادگان عمر خدمت محمدرضا منصوریان با تمامی فراز ونشیب هایش به پایان رسید. تمنا دارم همچنان که امروز شخصا برای معارفه برادر هم اندیشمان جناب آقای انصار حسینی تشریف آوردید، در تمام ایام مسئولیت ایشان مسئولانه حامی ایشان باشید. واز انتخاب امروزتان دفاع کنید.فرمانداری که قدرت اعمال تغییر نداشته باشد ناخودآگاه وناخواسته بنیان مدیریت شهرستان را در تمام سطوح دچار چالش خواهد کرد.آقای حسین زادگان حرمت امام زاده را متولی آن نگه می دارد وکلام آخر، موثرین شهرستان ها وحوزه ها صرفا نمایندگان محترم مجلس نیستند. البته ایشان از دوستان وعزیزان وهم دلان ماهستند. اما انتظار می رود ظرفیت های گرانسنگی چون شورای اسلامی شهرستان، اتحادیه ها واصناف، هیات های ورزشی، فعالین سیاسی دکتر روحانی اعم از ریاست محترم ستاد واعضای شورای سیاستگذاری در تصمیم گیری های مرتبط با شهرستان دخیل باشند.به امید اینکه همه ما از چشمه جوشان، زلال وحقیقی معرفت الهی بهره مند شویم به درگاه خداوند دعا میکنیم:

                                      الهی لاتودبنی بعقوبتک ولا تمکربی فی حیلتک