پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 325

بازدید اعضای شورای عالی استان مازندران از پروژه های عمرانی شهرداری ساری بهمراه دکتر عبوری شهردار ساری

علی احمدی