پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 580

دومین جلسه شورای عالی استان مازندران در۲۶اردیبهشت ۹۷ با حضور مدیرکل دفتر روستایی وامورشوراها استانداری مازندران

علی احمدی