شوراها نهاد نظارتی هستند که خود توسط یک نهاد سیاسی اجرایی نظارت میشود.هرچند نظارت خوب مهمترین عامل جلوگیری از هر گونه فساد می باشد وهیچ نهاد اجرایی ونظارتی نیست که به آن نیاز نداشته باشد
        

  شوراها نهاد نظارتی هستند که خود توسط یک نهاد سیاسی اجرایی نظارت میشود.هرچند نظارت خوب مهمترین عامل جلوگیری از هر گونه فساد می باشد وهیچ نهاد اجرایی ونظارتی نیست که به آن نیاز نداشته باشد

شورا بهترين تمرين تصميم جمعی


شوراها نهاد نظارتی هستند که خود توسط یک نهاد سیاسی اجرایی نظارت میشود.هرچند نظارت خوب مهمترین عامل جلوگیری از هر گونه فساد می باشد وهیچ نهاد اجرایی ونظارتی نیست که به آن نیاز نداشته باشد ولی نحوه اعمال آن نیز بسیار مهم می باشد.
  با وجود تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی وامام (ره) بر اهمیت و لزوم بر قراری شوراها بعد گذشت 20سال این قانون به اجرا در آمد . با وجود اینکه سه دوره از شوراها می گذرد هنوز در قوانین عادی نیز قانون شوراها پخته وجامع نگر نیست ،تابه حال چند بار دچار تحول و تغییر شده است. 
گسترده بودن حوزه وظایف دولت باعث شده شوراها نتوانند به وظایف خود براساس مفاد قانون اساسی عمل کنند .در عین حال شوراها توانستند با نقش نظارتی که دارند میزان زیادی از مشکلات جامعه را کاسته و بعنوان نمایندگان مردم میزان اعتماد و مشروعیت نظام را در جامعه افزایش دهند .در جامعه ما همیشه موفقیت در کارهای  انفرادی بیشتر از کارهای جمعی وتیمی  میباشد که نمونه های بارز آن را می توانید در ورزش کشورمان مشاهده نمایید که این خود بر گرفته از فرهنگ جامعه ما میباشد ،شورا از تکروی در پستهای مدیریتی جلوگیری کرده و بهترین تصمیم جمعی را در جامعه وارده نموده که هنوز نیاز به آموزش بیشتری دارد.
 عدم تعامل مناسب بین شوراها ودستگاههای اجرایی بطوری که این تعامل فقط منوط به کمک مالی از سوی شورا و شهرداری ویک سویه میباشد ویکی از ضعفهایی است که جایگاه شوراها را به شورای شهرداری تنزل داده است . حجم بسیاری از مصوبات شوراها مربوط به لایحه ای است که از شهرداری به شورا می آید و میزان طرحهایی اجرایی مناسب از سوی شورا بسیار پایین است وباید در این زمینه دیدگاه و آرای فرهیختگان و صاحبنظران به نحو مناسب استفاده کرد .قانونمداری انضباط مالی پرهیز از رفتارهای جناحی طراحی یک سیستم مدیریت شهری و اجرایی کار آمد وارائه عملکرد قوی باعث تقویت جایگاه شوراها میشود.

                                                                                            مهدی توکلی

                                                                                  عضو شورای اسلامی استان


                                                                                                                                                    

کد مطلب : ۱۷۲  / گروه :  / ۱۷ خرداد ۱۳۸۸  /  بازدید : ۲۸۳۶

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آمار سایت

امروز25
دیروز 1514
جمع 922895
        
 کلیه حقوق برای پایگاه شورای اسلامی استان مازندران محفوظ است - طراحی ، اجرا و پشتیبانی : مازندنت