یکیاز مباحث جدی پیرامون شوراهای اسلامی مسائل مربوط به شوراهای فرادست است چراکه تشکیل این دسته از شوراها یعنی شوراهای اسلامی بخش ، شهرستان ، استان و عالی استانها می بایست در تکمیل نظام شورایی کشور نقش مفید و مؤثر داشته و حضور مشارکت جویانه ی مردم در نظارت بر برنامه ریزی و مدیریت منطقه را فراهم نماید.
        

 یکی از مباحث جدی پیرامون شوراهای اسلامی مسائل مربوط به شوراهای فرادست است چراکه تشکیل این دسته از شوراها یعنی شوراهای اسلامی بخش ، شهرستان ، استان و عالی استانها می بایست در تکمیل نظام شورایی کشور نقش مفید و مؤثر داشته و حضور مشارکت جویانه ی مردم در نظارت بر برنامه ریزی و مدیریت منطقه را فراهم نماید.

شوراهای فرادست ؛ بايدها

یکی از مباحث جدی پیرامون شوراهای اسلامی مسائل مربوط به شوراهای فرادست است چراکه تشکیل این دسته از شوراها ینی شوراهای اسلامی بخش ، شهرستان ، استان و عالی استانها می بایست در تکمیل نظام شورایی کشور نقش مفید و مؤثر داشته و حضور مشارکت جویانه ی مردم در نظارت بر برنامه ریزی و مدیریت منطقه را فراهم نماید . ولی متأسفانه فقدان کارکرد مؤثر یا بکارگیری مناسب این نهاد دراداره امور محل و منطقه آن را به نهادی ناکارآمد تبدیل خواهد نمود . عوامل مختلفی در این امر مؤثر می باشند که به برخی از مهمترین این عوامل اشاره   می گردد :
الف : سطح شوراهای فرادست : با احترام به همه عزیزان که بدون هیچ چشم داشتی جانانه در مسیر شورایی تلاش می کنند باید گفت در شرایط فعلی که برای شوراهای اسلامی روستا و شهرها با جمعیتهای مختلف جهت حضور در شورای اسلامی سطح تحصیلات تعریف گردید که این امر در مورد شوراهای فرادست اتفاق نیفتاد و لذا در بسیاری از موارد شوراهای فرادست از کیفیت پائین تری نسبت به شوراهای پایه برخوردار بوده و از کارآمدی شورای فرادست می کاهد . و این شوراها امکان نظارت بر شوراهای پایه را به لحاظ محتوایی نخواهند داشت و چه بسا کیفیت شورای عالی استانها یا شورای اسلامی استانها از بسیاری از شهرها پائین تر باشد .
ب- عدم توجه به جایگاه قانونی شوراها توسط دستگاههای دولتی : علیرغم تصریح اصل یکصدوسوم قانون اساسی مبنی بر الزام به رعایت تصمیمات شوراها توسط استانداران ،فرماندار،بخشداران وسایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند،ولی متاسفانه دستگاههای مربوط هنوز خود را ملزم به رعایت آن ندانسته وتوجهی به تصمیمات شوراهانداشته وحتی در بسیاری از موارد شوراها قادر به ملاقات با این مسئولین نمی گردند چه رسد به اینکه از تصمیمات شورا فرمانبرداری نمایند .
ج:نداشتن مکان اداری مناسب :باتوجه به شأن وجایگاه اجتماعی شوراهای فرادست و لزوم پاسخگو بودن این شوراها ،داشتن فضای اداری  مناسب از ضرویات می باشد،اینکه تعدادی از این نهادها فاقد مکان بوده وتعدادی نیز بصورت مهمانان ناخوانده یا ناخواسته سرابر فرماندریها یا استانداریها می باشند که این وضعیت نامناسب اولأاز استقلال ثانیأاز اقتدار ثالثأازتأثیروکارآمدی این شوراها می کاهد.ولذا قادر به انجام فعالیت مناسب و نهادینه کردن فعالیتها  ورسمیت دادن به جایگاه خود نمی باشند .
د:نداشتن چارت سازمانی نیروی انسانی : اگر قرار است شوراهای اسلامی پایدار بمانند وبصورت قانونمندوبا اقتدار به فعالیتهای خود ادامه دهند داشتن چارت سازمانی نیروی انسانی اداری ضروری میباشد.که در این بخش نیز تمامی شوراهای فرادست با مشکل و چالش مواجه میباشند .لذا اکثر دبیر خانه های این شوراها یا غیر فعال ویا نیمه فعال بوده وعملأ ناکار آمد جلوه می نمایند .
هـ:نداشتن منابع مالی پایدار یا ردیف های بودجه ای جاری:همانگونه که مستحضرید هزینه های جاری شوراهای پایه از طریق دهیاریهایا شهرداریها تأمین می گردد لکن در شوراهای فرادست بدلیل عدم وجود سازمانهای متناظر عملأ باید منتظر بودجه سالیانه کشور بود که آیا به این بخش رقمی اختصاص می یابد یا خیر؟آنچه که در طی سالیان اخیر تجربه شد یا بودجه ای به این امر اختصاص نمی یابد یا آنقدر ناچیز است که پاسخگوی هزینه های اولیه نیز نمی باشد ؛  لذا برای انجام فعالیتهای مناسب،ایجاد منابع مالی واعتباری پایه ای از ضروریات میباشد .
وی نداشتن امکانات مناسب با توجه به حجم فعالیتهایی که در قانون برای شوراهای فرادست تعریف گردید، انجام این فعالیتها مستلزم داشتن امکانات مناسب اداری ،وسایل ارتباطی ،وسایل نقلیه،ملزومات اداری و....است که این موارد در بسیاری از شوراها محقق نگردید و در صورت ادامه روند و عدم تحقق آنها ،بخشی از فعالیتهای شوراها دچار اختلال خواهد شد واین نهاد ناکار آمد وبدون بازده معرفی گشته در نتیجه ممکن است از اختیارات شورا نیز کاسته شود.

                                                                                      دکتراسلام بابانژاد
                                                      رئیس شورای اسلامی شورای اسلامی شهرستان بهشهر

                                                                    و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی استان

 

کد مطلب : ۱۶۵  / گروه :  / ۱۶ خرداد ۱۳۸۸  /  بازدید : ۳۵۴۷

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آمار سایت

امروز31
دیروز 1514
جمع 922901
        
 کلیه حقوق برای پایگاه شورای اسلامی استان مازندران محفوظ است - طراحی ، اجرا و پشتیبانی : مازندنت