نهمين  صورتجلسه شورای اسلامی استان  ( اولين اجلاسيه در سال 1387 ) 

تاريخ تشکيل جلسه :    24/1/1387             مکان جلسه : سالن  اجتماعات ساختمان معاونت برنامه ريزی 
 اعضاء حاضر :  18  نفر                         
 اعضاء غايب  : -   
 تعداد آرا :   - 
 مدعوين : جناب آقای مهندس هاشمی مدير کل محترم بنياد مسکن استان مازندران   
زمان  :  از ساعت  10 صبح  الی  30/16    

دستور کار جلسه : 
1- تلاوت آياتی چند از کلام ا... مجيد توسط يکی از اعضا  
2- خير مقدم  توسط جناب آقای مهندس نقيبی 
3- ارائه خلاصه گزارش از فعاليت شورا در سال 86  توسط  رئيس
4- خيرمقدم به مدير کل بنياد مسکن انقلاب اسلامی 
5- ارائه گزارش ( مشکلات – نارسايی ها – پيشنهادات )توسط رئيس کميسيون توسعه و عمران 
6- بهره گيری از بيانات و ديدگاه جناب آقای مهندس هاشمی  مدير کل محترم  بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان
7- پاسخگويی به سؤالات احتمالی از سوی اعضا  توسط جناب آقای هاشمی  مدير کل محترم  بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان
8- نماز -  ناهار – استراحت
9- ارائه برنامه های شورا در سال 87  توسط  رئيس  
10 - ارائه برنامه های کميسيونهای  3  گانه  توسط رؤسای محترم کميسيونها  
11 -  جمعبندی موضوعات مطرح شده توسط  رئيس 


در پی دعوتنامه شماره  74/ش/3  مورخ   17/1/87  نهمين اجلاسيه شورای اسلامی استان در تاريخ 24/1/87  با حضور رئيس و اعضای شورای اسلامی استان ، مدير کل محترم بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران در محل سالن اجتماعات ساختمان معاونت برنامه ريزی برگزار شد . 
در اين جلسه ابتدا تلاوتی چند از کلام ا...  مجيد توسط يکی از اعضا قرائت شد . آنگاه جناب آقای   محسن پور رئيس شورای اسلامی استان ضمن خير مقدم ، تبريک سال نو به پيام مقام معظم رهبری در نوروز 87  که امسال را به عنوان نوآوری و شکوفايی اعلام کرد اشاره نمود و با بيان اين مطلب که همه بايد در جهت تحول در زمينه های اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تلاش نمايند خاطرنشان ساخت شوراها می توانند بسترساز مناسبی در رسيدن اهداف والای نظام باشند .  محسن پور به عملکرد شورای اسلامی استان در سال گذشته اشاره کرد و با ارائه آماری از صورتجلسات تعداد جلسات تشکيل شده شورا ، هيئت رئيسه و کميسيونها ، فعاليت شورای استان را قابل دفاع دانست و با بيان اين مطلب که برای کاربردی نمودن برنامه شورا بايد برنامه ريزی شود گفت :  از جمله برنامه هايی که در سال جاری بايد مورد توجه اعضای محترم قرار گيرد رعايت نظم ، حضور به موقع در جلسات و پرداختن  به دستور کار جلسات ، پرهيز از حاشيه گويی و پرداختن به موضوعات خارج از فعاليت شورايی است . 
محسن پور ديگر برنامه شورای استان را بحث آموزش دانست و با اشاره به نقش قانونی شورای عالی استانها در برگزاری دوره های آموزشی برای اعضا شورا ابراز اميدواری کرد که با تخصيص اعتبار از سوی شورای عالی استانها شورای استان با ارائه برنامه ای آموزش شوراها را در سطح بخش ها به اجرا در آورد.
محسن پور توجه شورای شهرهای استان را به برنامه ريزی در راستای برنامه 5  ساله توسعه چشم انداز 20  ساله به عنوان سند ملی و استانی جلب نمود  و با اشاره به مشکلات موجود در سطح شهرها از جمله ترافيک ، معماری ، ساخت و ساز شهری ، کمربندی ها  تأکيد نمود . 
رئيس شورای اسلامی استان به مشکلات روستايی در سطح استان اشاره کرد و چگونگی تصويب طرح هادی را از جمله مهمترين مشکل جامعه روستايی نام برد و گفت :  يکی از مشکلاتی که امروز در سطح روستاها مشاهده می شود  که زمينه آن به ساليان گذشته برمی گردد  و عدم توجه کارشناسان ذی ربط در مکان يابی وتعريف موقعيت های فرهنگی ، مسکونی ، اداری در توپوگرافی جغرافيايی منطقه است .  محسن پور ضمن تشکر از عملکرد بنياد مسکن در سطح استان مشکلات موجود در اجرای برنامه های روستايی بويژه عمرانی را برشمرد و خواستار توجه جدی تر مقامات بنياد مسکن به مشکلات شد . 
                                     
                                    مهندس جعفری رئيس کميسيون توسعه و عمران  : 
جناب آقای مهندس جعفری رئيس کميسيون توسعه و عمران ضمن خير مقدم گزارشی تحليلی از وضعيت ساختار ساخت وسازها و نمای آن در سطح روستاهای مازندران ارائه داد وکمبود کارشناسان خبره و مطلع به بافت روستايی و موقعيت مکانی درجهت تهيه طرح هادی به عنوان مشاور را  از جمله مشکلات روستايی دانست و گفت : متأسفانه گاهاً مشاهده می شود که برخی  ازطرحهای هادی مصوب در سطح روستاها در اجرا   با مشکل روبرو می شوند  و بررسی ها حکايت از آن  دارد که مشاور طرح دقت لازم را بعمل نياورد  . 
وی ديگر مشکل در تهيه طرح هادی را عدم آشنايی شورائيان روستايی با موضوع طرح هادی و نقش کاربردی آن در توسعه روستايی اعلام نمود و گفت  : بعد از تصويب طرح يا با تغييرات شورا مشکلاتی در حين اجرا ايجاد می گردد که بايد فکر اساسی در اين زمينه نمود  . 
رئيس کميسيون توسعه و عمران چندمتولی بودن  امور مرتبط به روستاها را از ديگر مشکلات روستائيان در ساخت و ساز روستايی اعلام نمود و گفت : گاهاً مشاهده می شود که برخی از دستگاههای غيرمرتبط به امور روستايی در اين امر دخالت می کنند و به نظر می رسد که بايد به لحاظ قانونی متولی خاصی را برای روستا تعريف نمود تا در توسعه و عمران از الگوی واحدی استفاده شود  . 
مهندس جعفری ارائه مبلمان روستايی را امری پسنديده ذکر نمود  و  با بيان اين مطلب که در صورت عدم توجه ،  اين موضوع  در آينده می تواند بحرانی برای ساخت و ساز ايجاد کند خاطرنشان ساخت مرجع صدور پروانه در روستاها بايد بنياد مسکن باشد تا پاسخگوی تبعات بعدی باشد .

در ادامه آقايان حسين زاده ،  طالبی  و  نبوی  و  سرکار خانم کمالی و  آقای دکتر بابانژاد در رابطه با روند ساخت و ساز در روستا مشکلات طرح هادی روستا اجرای پروژه های عمرانی مصوبه طرح در بافت روستايی استقرار بنياد مسکن در شهرستانها بکارگيری از مشاورين بومی و محلی در تهيه طرح هادی توجه به اعتراض شورائيان در تصويب طرح تسريع در پيشرفت فيزيکی پروژه های عمرانی روستايی مطالبی را بيان نمودند  .                           

                            مهندس هاشمی مدير کل محترم بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان : 

ضمن بيان رويدادهای تاريخی و تبريک سال جديد از حسن اعتماد شورای اسلامی استان در جهت برگزاری اجلاسيه تشکر کرد .  وی با ارائه گزارشی از نحوه شکل گيری بنياد مسکن انقلاب اسلامی در سطح کشور هدف آن را توجه به محرومان و نيازمندان جامعه تعريف نمود که با فرمان امام خمينی (ره)  شکل گرفت .
وی ادامه فعاليت بنياد را بر اساس همان سياست مدون شده گذشته اعلام کرد و با بيان اين مطلب که اين نهاد از اعتبارات دولتی برخوردار نيست اما در همه زمينه ها و بحران ها همکار و هميار دولت و در خدمت جامعه می باشد خاطرنشان ساخت بايد در توجه دادن بيشتر شهروندان در مساعدت و کمک به بنياد فرهنگ سازی شود  .
وی نقش بنياد مسکن در توسعه و عمران روستاها اشاره کرد و با بيان اين مطلب در هر روستايی که طرح مصوب از سوی بنياد به اجرا درآمد تحولی ايجاد شد  و روستا ساختار و نماد شهری به خود گرفت . 
مهندس هاشمی به سؤالات مطرح شده به شرح زير پاسخ داد :

سؤال 1 -  مشکل غيربومی بدن مشاورين طرح هادی :
پاسخ :  بنياد به لحاظ حجم فعاليت با کمبود مشاورين مواجه است و سياست اين نهاد استفاده از مشاورين بومی است در صورت عدم تکاپوی مشاورين با طرح هادی در دست اقدام از مشاورين غيربومی استفاده می شود که از استانهای همجوار و تقريباً  آشنا به موقعيت جفرافيايی روستاها می باشد  . 

سؤال 2 – تعداد روستاهايی که در طرح هادی قرار دارند  و ارائه ليست مشاورين طرح  :
پاسخ :  د ر سال جاری 300  طرح هادی برای 300  روستا در دست اقدام داريم و ليست مشاورين حقيقی و حقوقی ارائه می گردد و  همانطوريکه ذکر شد ناچاريم از مشاورين غيربومی  استفاده کنيم .  وی همچنين در اين رابطه گفت : متأسفانه برخی از مشاورين مطرح استان از همکاری با بنياد خودداری می کنند و دليل آن را بالا بودن نوول کاری خود اعلام می کنند .

سؤال :  برخی از شورائيان روستايی در سطح استان از تصويب طرح هادی ناراضی اند و خواهان تغيير آن می باشند  .

پاسخ -  طرح هادی در سطح روستا با همکاری و هماهنگی شورا تهيه می شود و حتی به امضاء  و تأييد شورا  هم ممهور می گردد .  متأسفانه برخی از روستاها با تغييرات شورا مصوبات و طرح گذشته را قبول ندارند و در صدد تغيير می باشند که اين امر مشکلاتی را برای بنياد و  روستا ايجاد می کند  . 

سؤال -  در صورتی که شورا نسبت به نقص فنی طرح  ايراد  قانونی داشته باشد چه اقدامی می تواند انجام دهد ؟ 
پاسخ -  کميسيونی برای بررسی مغايرت های طرح هادی در بنياد مسکن شکل می گيرد که نقش آن بررسی مجدد طرح هايی است که مغايرت قانونی دارد . 

سؤال -  چرا در تهيه طرح هادی محدوديت وجود دارد و گاهاً مشاهده می شود اراضی که قابليت ساخت و ساز دارند در خارج از بافت قرار می گيرند ؟
پاسخ – طرح هادی بر اساس قانون و تعريف هايی که ارائه شده تهيه می شود و اگر اراضی خارج از بافت قرار گيرد اما ساخت و سازی که ايجاد اشتغال را فراهم می کند قابل دفاع می باشد و می توان نسبت به رفع مشکل اقدام نمود . 

سؤال -  چرا طرح هادی به تصويب شورای بخش نمی رسد  يا اگر هم برسد  نگاه شورا در کارگروه     مد نظر قرار داده نمی شود  ؟
پاسخ -  کليه طرح های هادی بايد به تصويب شورای بخش برسد اگر موردی مشاهده شد اعلام تا پيگيری شود . 


سؤال -  علت طولانی شدن يا نيمه کاره ماندن اجرای طرح هادی در روستا چيست ؟
پاسخ  -  از آنجائيکه بنياد به لحاظ اعتباری با محدوديت مواجه است لذا اگر سياست بر اين باشد که همه جوانب طرح مصوب يک روستا به اجرا درآمده و بعد نسبت به روستای ديگر اقدام کند با توجه به کمبود و محدوديت اعتباری سالها طول خواهد کشيد و شايد روستايی که دارای طرح هادی هم هست و زمينه برای پروژه عمرانی مهيا است ساليان سال در نوبت قرار گيرد .  لذا سياست بنياد بر اين است پروژه عمرانی در سطح روستای طرح را شروع و حداقل   % 50  را به اتمام برساند و به عنوان پروژه نيمه کاره اعتبارات لازم را کسب کند  . 

سؤال -  آيا بنياد در سطح روستاها مبلمان روستايی را تعريف نمود ؟
پاسخ -  برای چهار روستا در سطح استان مبلمان روستايی تعريف و هدفمند گرديد که دو روستا در  بابلسر و دو روستا در قائم شهر می باشد که دراين مبلمان فضای سبز ، روشنايی ، پارک بازی تعريف شد و هر روستايی که بستر و زمينه را برای اجرای اين مبلمان عرضه نمايد بنياد آمادگی دارد تا اقدام لازم را به عمل آورد  . 

سؤال -  بنياد در رابطه با سند اراضی روستائيان چه اقدامی نمود ؟
پاسخ – تا به حال 130000  جلد سند برای روستائيان صادر شد و پيگيری اين روند ادامه دارد .

سؤال -  در رابطه با استقرار يا احداث ساختمان اداری بنياد در شهرستانهای گلوگاه ، سوادکوه و بهشهر چه اقدامی انجام گرفت  ؟
پاسخ -  در رابطه با شهرهای سوادکوه ، بهشهر و  نور اداره مستقر می باشد  با توجه به وعده هايی که مسئولين در رابطه با اهدای زمين برای بنای اداره بنياد داده اند متأسفانه عملی نگرديد و اين اداره آمادگی دارد در صورت مهيا شدن زمينه و اهدای زمين عمليات احداث را آغاز کند  . 

                                                           مصوبات : 

1-  با توجه به اعلام آمادگی مدير کل بنياد مسکن جهت احداث بنای  ساختمان  اداری در شهرستان های نور ، بهشهر ، سوادکوه  و  بابلسر و عدم ارائه زمين از سوی مقامات شهرستانی به بنياد مقرر گرديد موضوع ازطريق نمايندگان محترم شهرستان در استان پيگيری تا در جلسه آتی گزارش شود  . 

2- با توجه به اعلام همکاری مدير کل بنياد مسکن مبنی بر بررسی طرح هادی مصوب که بدون نظر شورا تصويب يا در تصويب آن مواد قانونی رعايت نگردند جهت بررسی مجدد در کميسيون مغايرت طرح در بنياد مقرر گرديد  موضوع از طريق نمايندگان شوراهای شهرستانها در استان پيگيری که در صورت مشاهده چنين موضوعی جهت اقدام بعدی به شورای استان ارائه نمايند  . 

3- با توجه به تأکيد اکثريت  اعضا مبنی بر حضور به موقع در جلسات اجلاسيه و کميسيونها و نظم دهی و استفاده بهينه از زمان مقرر گرديد اعضا محترم به موقع در جلسه حضور يابند .  در صورت غيبت و تکرار آن به هيئت رئيسه اجازه داده می شود که برابر قانون اقدام نمايند  .

4- با توجه به تفاهم نامه های ارجاعی از سوی شورای عالی استانها با وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به شورای اسلامی استان به منظور کاربردی نمودن تفاهم نامه در سطح استان مقرر گرديد کارگروهی به عضويت اعضا شورا و مديرانی که در تفاهم نامه قيد شد تا نسبت به کاربردی نمودن موضوعات  در سطح استان اقدام نمايد . 

5-  مقرر گرديد بعد از تشکيل مجلس هشتم جلسه ای با حضور نمايندگان و شورای استان برگزار گردد.
تبصره  -   نحوه دعوت از نمايندگان در اجلاسيه شورا به صورت استانی يا شهرستانی با هيئت رئيسه شورای اسلامی استان است  . 
 

کد مطلب : ۱۲۶  / گروه : مصوبات /  / ۰۳ مهر ۱۳۸۷  /  بازدید : ۳۸۱۱

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آمار سایت

امروز70
دیروز 1233
جمع 867283
        
 کلیه حقوق برای پایگاه شورای اسلامی استان مازندران محفوظ است - طراحی ، اجرا و پشتیبانی : مازندنت