ماده 78 مكرر (2) (الحاقي 6/7/1382)ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از:
1ـ بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرايي ذيربط
2ـ اعلام نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.
3ـ بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.
4ـ تصويب، اصلاح. تتميم و تفريخ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها
5ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.
6ـ تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آنها پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها
7ـ ( اصلاحی 27/8/1386)  - برنامه ريزی به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرايي ذيربط.
8ـ جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسا فوق العاده تشكيل دهد.
9ـ ( الحاقی 27/8/1386)  - آئين نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوطه و هر گونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. بكارگيري كاركنان و هر گونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي‌باشد.
10ـ ( الحاقی 27/8/1386) - شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها مي‌باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 78 مکرر 3 ( با حذف یک عبارت به بند 10 ذیل ماده 78 مکرر 2 طی اصلاحی 27/8/1386  الحاق گردید ) .
ماده 78 مکرر 4 ( تبدیل به ماده 93 اصلاحی 27/8/1386 گردید ) .
ماده 78 مکرر 5 ( تبدیل به ماده 94 اصلاحی 27/8/1386 گردید ) .
ماده 78 مکرر 6 ( تبدیل به ماده 95 اصلاحی 27/8/1386 گردید ) . 

کد مطلب : ۱۸۱  / گروه :  / ۲۳ تیر ۱۳۸۸  /  بازدید : ۲۹۵۲

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آمار سایت

امروز17
دیروز 1514
جمع 922887
        
 کلیه حقوق برای پایگاه شورای اسلامی استان مازندران محفوظ است - طراحی ، اجرا و پشتیبانی : مازندنت