ماده 78 مكرر(1) (الحاقي 6/7/1382)ـ وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:
1ـ ( حذف تبصره در اصلاحی 27/8/1386 ) - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استانها
2ـ نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان
3ـ ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.
4ـ همكاري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط
5ـ تصويب، اصلاح، تتميم و تفريخ بودجه دبيرخانه شوراي استان
6ـ نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان
7ـ ( الحاقی 27/8/1386) - عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي
8ـ ( الحاقی 27/8/1386) - نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذيربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.
9ـ ( الحاقی 27/8/1386)  - نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.
تبصره‌ـ شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

کد مطلب : ۱۸۰  / گروه :  / ۲۳ تیر ۱۳۸۸  /  بازدید : ۳۰۸۲

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آمار سایت

امروز15
دیروز 1514
جمع 922885
        
 کلیه حقوق برای پایگاه شورای اسلامی استان مازندران محفوظ است - طراحی ، اجرا و پشتیبانی : مازندنت